Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima 2

 

  Informacije o predmetu

Organizacija predmeta

 

  Predavanja

Predavanja se vrše po knjizi Digital Control of Electrical Drives, izdavača Springer

 

  Domaći zadaci

Arhiva sa domaćim zadacima
Materijali za domaće zadatke

 

  Laboratorija

Laboratorijska vežba Servosim
Laboratorijska stanica TEMPUS MOT09
Laboratorijska stanica TEMPUS MOT09- staro uputstvo