Električne mašine

 

  Informacije o predmetu

o predmetu
og2em

 

  Predavanja

Slajdovi 1
Slajdovi 2
Slajdovi 3
Slajdovi 4
Predavanja 1
Predavanja 2

 

  Računske vežbe

Racunske vežbe prvi deo
Računske vežbe drugi deo
Rešenja prvi deo
Rešenja drugi deo

 

  Domaći zadaci

Domaći zadatak 1
Domaći zadatak 2
Rešenje 1
Rešenje 2

 

  Samostalni rad

Samostalni rad prvi deo
Samostalni rad drugi deo

 

  Ispit

Primer kolokvijuma
Primer ispitnih pitanja

 

  Laboratorija

Uputstvo MJSS